logo veolia

ECOPROJECT - Partner w zakresie sprzedaży mikrosit HYDROTECH™/VEOLIA WATER TECHNOLOGIES do akwakultury na terenie Polski.

VEOLIA – Rozwiązania dla Akwakultury

Veolia Water Technologies oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania, budowy lub modernizacji instalacji i systemów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

Mikrosita - Filtry bębnowe Hydrotech™ Drumfilters - przeznaczone do separacji substancji stałych charakteryzują się wysoką pojemnością hydrauliczną, niezawodnością i łatwą obsługą. Zostały zainstalowane w ponad tysiącu obiektów na całym świecie.

AnoxKaldnes™ MBBR - bioreaktor membranowy ze złożem ruchomym, przydatny w oczyszczaniu przepływów o dużej objętości , a jednocześnie stabilny, łatwy w obsłudze i wymagający minimalnych nakładów pracy w celu konserwacji.

System Kaldnes® RAS - system półzamkniętego obiegu Kaldnes® RAS, do uzdatniania wody, zapewnia ponowne wykorzystanie wody nawet do 99%. System RAS usuwa materię organiczną, azot amonowy, zawiesiny, CO2, N2 i szkodliwe bakterie/wirusy, a także optymalizuje pH i zasadowość. Zaprojektowany został z myślą o maksymalizacji produktywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń i zużycia wody.
SEKTOR PRZEMYSŁOWY:

Stacja uzdatniania wody dla firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie

W ramach kontraktu, obejmującego zakresem realizację stacji odżelaziania wody dla farmy łososia należącej do firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie, Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczyła układ 4 filtrów ze złożem żwirowym o odpowiedniej gradacji wraz z szafą zasilająco-sterującą, systemem płukania wodą przefiltrowaną oraz filtracją doczyszczającą zawiesinę do poziomu poniżej 15 µm.